onsdag 20 mars 2013

Jerusalem I och II

Genom litteraturen får man insikter i hur livet levts. Jag har fascinerats av äldre svenska författare; Emilie Flygare-Carlén, Hjalmar Söderberg, August Strindberg och självklart Selma Lagerlöf, för att nämna några. Litteraturvetaren, retorikern och författaren Göran Hägg håller Selma Lagerlöfs Jerusalem I, som en av de absolut bästa romanerna. Detta ger naturligtvis stora förväntningar. Jag läser med stigande intresse läser jag om hur religiös sekt delar byn mitt i tu. Det är inte möjligt för de nyfrälsta  att leva tillsammans med de som inte sett ljuset. Slutligen emigrerar man till Jerusalem. Jag tycker att det dilemma som skildras är mycket aktuellt även i vår tid. Jerusalem II handlar huvudsakligen om livet i Jerusalem, och hemkomsten till Dalarna för vissa, har inte samma dramatik och psykologiska laddning som ettan. Jag håller med Göran Hägg om romanens kvaliteter och naturligtvis måste man läsa även tvåan om man vill veta hur det går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar