måndag 11 mars 2013

En storm kom från paradiset.

Johannes Anyurus "En storm kom från paradiset" är en av dessa böcker om författaren och hans far,som getts ut på senare tid. "En storm kom från paradiset" handlar om en ung man från Uganda som får stridspilotutbildning i Grekland, under tiden tar Idi Amin makten i Uganda. Den unge piloten kan inte återvända till Uganda, men söker sig till Tanzania för att flyga besprutningsplan. Hans starka drift att få flyga tas  inte som trovärdig av säkerhetstjänsten. Så småningom hamnar han i ett flyktingläger. Det starka med denna roman är att man får en personlig och upplevd beskrivning av livet för flyktingar och andra, som utsätts i det oroliga Afrika. Bilden är väldigt annorlunda mot hur man tillgodogör sig medias beskrivning. Detta är en bok, som jag varmt rekommenderar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar