torsdag 5 december 2013

Hyland - Legenden och hans tid.

Lars Ragnar Forsberg tillhör radiogenerationen efter Hyland och hans bok "Hyland - Legenden och hans tid". En tillhörde den unga vänsterfalangen som vid tiden var kritisk mot den store och hans gärning. Jag kan med en gång klargöra att jag tycker att han misslyckats med att beskriva människan bakom geniet. Däremot har han nedtecknat en förtjänstfull beskrivning av hur modern svensk tv och radio vuxit fram. Han hyser ingen tvekan om att Hyland är den etermediaman, som mest bidragit till  detta. Han arbetskapacitet, påhittighet och otroliga bredd är några av förklaringarna men också hans personliga charm, driftighet, övertalningsförmåga och att han var en jäkla bra journalist. I boken  används ett intressant perspektiv socialdemokratin (främst Erlander), folkhemmet och Hyland som kittet i folkhemmet. Boken är synnerligen läsvärd, om inte annat, som ett stycke nutidshistoria.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar