torsdag 22 november 2012

Väldigt sällan fin.

Sami Saids "Väldigt sällan fin", är en roman som i jagform skildrar en ung man som vuxit upp i Sverige men har rötterna i Eritrea. Han befinner sig i gränstrakten mellan yngling och man, har lämnat hemmet och börjat på universitet. En fascinerande skildring av integrationsprocessen från ett annat perspektiv än det man som flergenerationssvensk har tillgång till. Hur han slutligen får en uppgörelse med fadern tycks vara nyckeln till framtiden,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar